Savaş Sözleri

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır.

Ebedi savaşta insanlık büyüyüp gelişir, ebedi barışta ise yok olur. (“Im ewigen Kampf ist die Menscheit groß geworden, im ewigen Frieden geht zugrunde”)

Cephede ölmek her zaman bir ihtimaldir. Ama cepheden kaçarken ölmek bir ihtimal değil, kaçınılmaz bir sondur.

Savaşların var olmasının sebepleri, mantığı kullanmanın, ikna etmenin, diyalogların başarısız olması ve iki değişik tarafın kavgasının sabitleşip, şiddete dönüşme tehditi içinde olmasıdır.

Savaş denen bu dehşeti kim sever ki? Belki et yiyenler, daha önce öldürmüş olmaları itibariyle, (kuşları, memelileri, o narin yaralı geyiği, tilkileri) öldürme ihtiyacını yeniden hisseder. Kasap kanlı önlüğüyle kan akıtmayı, cinayeti körükler. Neden olmasın? Yavrucuk bir buzağının boğazını kesmekle kardeşlerimizin boğazını kesmek arasında yalnızca bir adım var. Bizzat bedenlerimiz katledilmiş hayvanların canlı mezarı konumundayken, yeryüzünde ideal yaşam koşullarını nasıl bekleriz?

Savaşlarda silahlar çarpışır ama askerler kazanır.

Kibarlıkla savaş kazanılmaz, kazanmanın yolu cesarettir.

Savaş; duyuları eğitir, iradeyi harekete geçirir, insan vücudunu forma sokar, düşmanla teke tek mücadelede kozunu yüz yüze paylaşma yeteneğini geliştirir.
Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.

Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiçbir önemi yoktur.

Savaşta verilen ilk kayıp gerçektir.

III. Dünya Savaşının hangi silahlarla yapılacağını bilemem, ama IV. Dünya Savaşı taşla ve sopayla yapılacak.

Savaş kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Eğer askerler düşünmeye başlasaydı, orduda kimse kalmazdı.

Savaş politikanın diğer araçlarla devam ettirilmesidir.

Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz.

Savaş, yüreklilik değil korkaklıktır.

Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.

Savaş, ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe.

Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.

Kötü bir barış, savaştan daha berbattır.

Tanrı düşmanlarıma acısın ve merhamet göstersin; çünkü ben göstermeyeceğim.

Savaşta, yasalar susar.

Savaşan kalmayınca, savaş da biter.

Savaş, ordunun hayatıdır.

Savaş hırsızlar yaratır, barışta o hırsızları asar.

Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir.

Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez. Japon Atasözü

Savaşta en önemli şey hızdır. Sun Tzu

Savaşı yaşlı adamlar ilan eder, genç adamlar ölür.

Savaşan insanlar, bir şehrin kaleleridir.

Savaşta kullanacaklarımızı, barışta hazırlamalıyız.

Savaş; bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz.

Ben, barış İçin savaşmak istiyorum. Albert Einstein

Cihat; insanla değil, inkârla mücadeledir.

Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.

Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salâh.

Savaşın zevkini almak isteyen, Türklerle savaşmalıdır.

Savaşta gerilenmez; ya ilerlenir, ya ölünür.

Erkek savaş için yaratılmıştır; kadın ise savaşçının dinlenmesi için.

Savaşta zaferin ilk anahtarı, düşmanın niyetini anlamaktır.

Hazırlıksız insanları savaşa götürmek, onları ölüme sürüklemektir.

Bütün savaşlar, önce insanın zihninde kazanılır. Jean D’arc

Bir insan, hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.

Savaşta zaferin ilk anahtarı, düşmanın niyetini anlamaktır.

İnsan savaşın ne olduğunu, ancak bittiği zaman anlar. H. N. Brailsford

Savaştan kaçanlar, savaşa gidenlerden daha çok yara alırlar.

Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Savaş; haklı olduğu için değil, sadece savaş olduğu için kızıştırılır.

Baştanbaşa bütün dünya, bir damla kanın yere dökülmesine değmez. Sadi Şirazi

Bir anlam ifade edecek kadar büyük, kazanacak kadar küçük savaşları seçin.

Savaşta en akıllıca davranış, en cesurane kararı vermekle olur. Helmuth von Moltke

Bir savaş, savaş sırasında değil savaştan önce kazanılır. Helmuth von Moltke

Bir tek düşmanla fazla dövüşmemelisin, aksi halde ona bütün savaş sanatını öğretirsin.

Eğer yenmesi senin elinde olmayan bir savaşa girmezsen, yenilmezsin. Epiktetos

Savaşta başarı kazanmak için manevi gücün rolü; dörtte üç, maddi gücün ise dörtte birdir.

Kim Allah’ın gözü daha yüce olsun diye cihat ederse (ancak) o, Allah yolundadır.

Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız. Lyndon B. Johnson

Savaş da bir barıştır bir bakıma. Şöylesine ki, onda ikincilik yoktur. Özdemir Asaf

İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı, ama anacak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz.

Her millet, bilmelidir ki kendi barış ve güveni, kendi öz kılıcına dayanır. Otto von Bismarck

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. Will Rogers

Kaybedilmiş bir savaş, kazanılmış bir savaşın yarısı kadar hüzün vermez. Duke Of Wellington

Savaşta, karar ve azim; yenilgide, meydan okuma; zaferde, bağışlayıcılık; barışta, iyi niyet. William Churchill

Düşmanla daha karşı karşıya gelmeden önce savaşı kazanana, gerçek savaşçı derler. Sun Tzu

Korkudur, insanı savaştıran ve aldırmazlıktır savaştan kaçıran, savaşın başlıca kaynağı korkudur. Bernard Shaw

Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitleler asla savaş düşkünü değildir. Albert Einstein

Harp sanatı, öyle bir ilimdir ki onda hesap edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey muvaffak olamaz. Napoleon Bonaparte

Savaşta başarı kazanmak için, manevi gücün rolü dörtte üç, maddi gücün rolü ise dörtte birdir. Napoleon Bonaparte

Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak. Albert Einstein

İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı; ama ancak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz. Nicola Machiavelli

İhtiyar adamlar, savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir ve her türlü meşakkat ve sıkıntıyı çeken de gençlerdir. Herbert Clark Hoover

Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır, milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk

Savaşın çeşitli cilveleri arasında en şaşılacak olan şudur; başarıyı herkes kendinden bildiği halde, yenilmenin suçu yalnız, komutanın sırtına yükletilir. Tacitus

Savaş, hiçbir şeye benzemeyen bir sanat tır. Altmış kere harbe girdim, ne yalan söyleyeyim, sonunda birincisinde bildiklerimden fazla bir şey öğrenemedim.

İki büyük askeri birliğin bir saniye içinde yok edebilecekleri gördükleri gün, umu yorum ki uygar milletler; savaştan vaz geçecekler ve silahlarını bırakacaklardır.

Büyük savaşlar tarihinde, yalnız generallerin adları hatırda kalırsa da zaferler, büyük ölçüde erlerin kıymet ve cesaretleri sayesinde kazanılmıştır. Samuel Smiles

Birleştikleri zaman anlam taşıyan iki gerçekten söz ediyorsunuz. Savaşçı olarak sevişir, aşık olarak savaşırsın. Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.

Pasifistler nesnel olarak faşizm yanlısıdır.

Savaşlar yaşlı adamlar için genç adamların çarpışmasıdır.

Savaşı sonlandırmazsak, o bizi sonlandıracak.

Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.

Görev dağdan ağır, ölüm tüyden hafif.

Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.

Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir.

Savaşta yarasız asker olmaz.

Savaştan savaş yapanlar değil herkes zarar görür.

Yalnızca iki tür haklı savaş vardır: Birincisi saldıran bir düşmanı püskürtmek için yapılan, diğeri saldırıya uğramış müttefiği kurtarmak için yapılan

Ulusun yaşamı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder…

Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.

Savaş kazananı da yorar.

Savaşın sonunu sadece ölüler görür.

Tüm kötü insanlar öldürülmedikçe savaş bitmeyecektir.

Savaşla ilgilenmiyor olabilirsiniz ama savaş sizinle ilgileniyor.

Uygarlık ilerlemiyor diyemezsiniz, her seferinde sizi yeni silahlarla öldürüyorlar.

Savaş zamanı, hakikat o kadar kıymetlidir ki, yalanlardan bir duvarla korunur.

İç savaşları dış savaşlardan ayırmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır.

Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir